ชื่อ คุณสุรพงศ์ ทรัพยาคม
Asiasoft Corperation PCL.
ตำแหน่ง Senior Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
เกมส์ออนไลน์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีประสบการณ์สูงเป็นมีอาชีพด้าน Linux และที่สำคัญสมแล้วที่เป็น "อาจารย์" (Master)
อ.พงศ์ภูมิ มีความเชี่ยวชาญในด้าน Linux สูงและสามารถให้มุมมองใหม่ๆ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร อบอุ่น เป็นกันเองมาก และให้ความเอาใจใส่ดูแลการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างดี
อ.พงศ์ภูมิ คล้ายๆ กับ อ.ธีรภัทร แต่ไม่มี Break
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
โดยในช่วงต้น ทางบริษัทต้องการให้มีความรู้ด้วย ส่วนเรื่องของการประยุกต์ใช้งานนั้น
จะมีการพิจารณาอีกที ซึ่งการอบรมครั้งนี้คิดว่าจะตอบสนองเรื่องนี้ครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากๆ เพราะในระหว่างเรียนจะมีโจทย์จากผู้เรียนที่อาจจะไม่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่
Advanced มากๆ แต่อาจารย์ก็ยินดีที่จะช่วยหาทางหรือคำตอบให้ความกระจ่างเสมอ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีมากครับ มาไม่ยากเลย