ชื่อ คุณมเหสักข์ วงศ์ถาวร
M & J Technology Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Technical
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้ ความสามารถ จนบางครั้งตามไม่ทัน
อ.พงศ์ภูมิ เก่งมากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร สบาย แบบเกร็งๆ เรื่องสอน แต่ก็สนุกดี
อ.พงศ์ภูม ก็ยังเครียดอยู่ดี แต่ก็ยังแก้ปัญหาได้ทัน เหมือนกับว่าอาจารย์ให้เวลาแก้ปัญหา
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะต้องการนำ Linux มาใช้ในการทำระบบต่างๆ แทนอุปกรณ์ที่มีราคาแพง
ได้และเป็นแนวทางในการเดินทางในสาย Linux ต่อไป เพื่อเป็น Admin ที่เก่งๆๆๆ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร บังเอิญผมมีปัญหาชอบพิมพ์ตก, ผิด อาจารย์มีความสามารถดูแล้วรู้ทันทีที่ทำผิด
บรรทัดไหนช่วยให้นักเรียนไม่ติดขัดและตามได้ทัน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม มีรถวิ่งไปได้หลายสาย เสียอย่างเดียวคือ ตอนเย็น เลิกช้า รถจะเต็มและรถรถนาน