ชื่อ คุณมนตรี เวชปัญญา
บจก. เซ้าท์อีกท์ เอเซียเทคโนโลยี่
ตำแหน่ง Network Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
วิศวกรที่ปรึกษา   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี เป็นกันเอง ความรู้ถ่ายทอดให้เยอะมากๆ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่บางวัตถุประสงค์ ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกมาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหา ตรงตามหลักการ ชี้แนวปัญหาเกิดจากอะไร   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก