ชื่อ คุณปิยพงษ์ รักวงษ์
บจก. สหฟาร์ม
ตำแหน่ง จนท. พัฒนาระบบ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิต จำหน่าย ส่งออก ไก่สดและผลิตภัณฑ์จากไก่   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ และประสบการณ์สูงในการสอนมาก
สามารถตอบคำถามของผู้อบรมได้ทุกคำถาม
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการนำเสนอที่ดี มีตัวอย่างที่ดีในการสอน ทำให้เข้าใจการทำงานของ Linux ได้มากขึ้น
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำกลับไปใช้งานได้ในระดับหนึ่ง เพราะการอบรมจะทำให้เราได้แนวความคิด
ในการนำไปใช้งาน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อผู้อบรมติดปัญหา อาจารย์สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่อบรมเดินทางมาง่าย รถติดเฉพาะช่วงเข้าๆ (รามอินทรา)   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
มีบางรื่องที่ยาก อ. สอนเร็วไปนิดนึงครับ นอกนั้น OK หมด
อาหารอร่อย (อบรมเสร็จน้ำหนักขึ้นแน่ครับ)