ชื่อ คุณศักดา ตั้งยศขจร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ แบบว่าอึ้ง ทึ่ง มึน ไปเลยครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ อาจารย์สอนเร็วมากครับ แต่ท่านก็เอ็นดูผมและทุกคนดีมากครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ครับ ผมจะนำวิชาที่เรียนปฏิบัติให้ได้ตามวัตถุประสงค์ให้ได้ เพราะผมมีความตั้งใจอยากทำเป็นและจนชำนาญ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ก็ตามสมควร แบบที่ควรจะเป็นครับ ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็ รถเมล์หลายต่อ ลำบากนิดๆ ครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อยมากครับ จะอ้วนก็ที่นี่แหละครับ