ชื่อ คุณพีรกุล เรืองไพศาล
บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
ตำแหน่ง ชิพโฟแมน ซ่อมคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
อีเลคทรอนิคส์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร ความรู้ที่ได้จากอาจารย์ด้านพื้นฐานของ Admin ดีมากครับ ได้รู้วิธีการลงระบบปฏิบัติการ
และทำงานของระบบ
อ.พงศ์ภูมิ ความรู้ที่ได้คือ การเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบการทำงานจริง เช่น Mail Server,
Proxy, HTTP
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร สอนแบบเป็นกันเองไม่เครียดมาก
อ.พงศ์ภูมิ สอนเป็นกันเองดีครับ ทำความเข้าใจได้ง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
วัตถุประสงค์หลักของการมาเรียน Linux เพื่อที่จะไปทำ Mail Server ภายในองค์กรและ
Web Server ส่วนแนวคิดใหม่ๆ คงต้องคิดและเสนอผู้บริหารต่อไป
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร น่าจะเป็นเพราะผมมาเป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้าใจระบบเท่าที่ แต่เวลาเรียนอาจารย์ support
ลูกศิษย์ได้ดีมากเลยครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางไม่ไกลมากแต่เสียเวลา ช่วงที่รถติดอาจจะมาถึงช้านิดหน่อย