ชื่อ คุณภูมิรัฐ ภูผา
บจก. ไทยเซ็มคอน
ตำแหน่ง A/C Payable & Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร มีความรู้กว้างขวางและมีเทคนิดเยอะ
อ.พงศ์ภูมิ ความรู้มากและช่วยน.ร.แก้ปัญหาและยังมีเทคนิคแนะนำด้วย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเองไม่เครียด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น จากที่ไม่เคยใช้มาก่อนเลย ทำให้เริ่มเข้าใจในการส่วนที่ต้องการ
ทำงานในด้านต่างๆ มากขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์กับการทำงาน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ ถ้าไม่ช่วยผมคงหนักกว่านี้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็สะดวกแต่รถติด ไกลไปนิดนึง