ชื่อ คุณเอ ดีหลี
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนเอกชน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้กว้างมาก สามารถตอบโจทย์ที่นักเรียนถามได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเองในการเรียน เรียนสนุก ไม่เครียด เพราะอาจารย์มีการติดตามนักเรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เอาไปดำเนินงานตามที่เรียน เนื่องจากที่ใช้อยู่ใช้งานไม่ได้เต็มที่   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.สามารถไขข้อสงสัยได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ต่างจังหวัด แต่ก็สามารถเดินทางได้ง่าย