ชื่อ คุณเอกพัฒน์ สุคันธี
United Analyst & Engineering Consulttant
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
Consultant   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาก สามารถให้คำตอบข้อสงสัยได้ดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนอบอุ่นดีครับ มีเครื่องไม้เครื่องมือในการสอนดีครับ
อาจารย์สอนและถ่ายทอดได้ดีครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ดีครับ เพราะอาจารย์สอนไว้หลายเรื่องครอบคลุมเหตุการณ์จริง
ที่น่าจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้ดีครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถทำได้ดีและรวดเร็วเข้าใจง่ายครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางมาได้สะดวกดีครับ จะคลุกคลักครั้งแรกเท่านั้น