ชื่อ คุณอดิสรณ์ อภิรมย์ชัยกุล
Professional Computer Company Limited ตำแหน่ง Customer Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ ถามอะไรตอบได้หมด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศสบายๆ ครับ เป็นกันเองดี แต่หลังๆ รู้สึกจะเร่งสอนไปนิดนะครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอนครับ เพราะความรู้ที่ได้รับมาลึก สามารถไปประยุกต์ต่อได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ อันนี้ถามอะไรก้อตอบได้หมดเช่นกัน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อันนี้รู้สึกจะไกลไปนิดนะครับ