ชื่อ คุณเทิดพันธ์ สหตรงจิตร
บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น
ตำแหน่ง Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และรับจ้างดูแลระบบ Network   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน มีความรู้ความสามารถสูงมาก รู้ลึก และรู้จริงครับ อธิบายค่อนข้างละเอียด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนค่อนข้างดี เป็นกันเอง แทรกมุขขำขันบ้าง ทำให้การเรียนไม่ค่อยเครียด
สนุกกับการเรียน อาจารย์ผู้สอนดูแลแทบทุกคน การถ่ายทอดเสียงดังฟังชัด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่เรียนครับ เพราะงานที่ทำประจำก็ต้องมีไป
Support ลูกค้าที่ใช้งานด้าน Linux ด้วย ดังนั้นจึงตรงตามวัตถุประสงค์ที่เรียนครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ เวลาติดปัญหา อาจารย์ผู้สอนสามารถแก้ปัญหา ให้สามารถตามเพื่อนได้ทัน
และไม่ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานด้วย ค่อนข้างเร็วครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ