ชื่อ คุณณัฐวุฒิ วิศยทักษิณ
ม.กรุงเทพ
ตำแหน่ง Network Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอกชน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด ล้ำลึก ทฤษฎีปึก ความรู้ อ.แน่นมากๆ ครับ
บรรยายและยกตัวอย่างได้เห็นภาพมากครับ เทพจริงๆ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีมากครับ การเรียนมีความยืดหยุ่น เมื่อติดปัญหา สามารถแก้ไขได้ทุกปัญหา   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ ถ้าไม่มาเรียนก็คงจะไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจที่มาที่ไป และพื้นฐนที่สำคัญหลายๆ เรื่อง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร แจ่มครับ แก้ไขหมดทุกปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก สบาย ใกล้บ้าน