ชื่อ คุณสันติ สระแก้ว
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
นับว่าเป็นปรจารย์ลีนุกซ์ขั้นเทพมหาจอมยุทธอื่นเสมอเหมือนหรือเทียบเท่าไม่ได้
เท่าที่เข้ามาอบรมเริ่มตั้งแต่วันแรกก็รู้สึกเลยว่าความรู้ที่เคยอ่านหรือศึกษามายังน้อยมาก
เมื่อได้รับการถ่ายทอดวิทยายุทธจากอาจารย์ก็พอที่จะท่องยุทธจักรไอทีได้อย่างไม่กลัวอะไรแล้ว
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน ทำให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างดี ถ้าเป็นไปได้
โอกาสหน้าคงลงอบรมในระดับสูงกว่านี้อีก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถที่จะทำระบบที่เกี่ยวกับ Linux ได้แล้วระดับหนึ่ง คิดว่าเมื่อระบบมีปัญหาก็สามารถที่จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้ความเอาใจใส่ดีมาก เมื่อผู้เรียนมีปัญหาไม่เข้าใจในบทที่เรียน ก็ช่วยตอบ
และแนะแนวทางแก้ไขให้ได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ นั่งรถตู้จากอนุสาวรีย์ประมาณ 30 นาทีก็ถึง