ชื่อ คุณสิริลักษณ์ พิจิตรกำเนิด
บจก.ศุภชัยการไฟฟ้าและสื่อสาร
รับผิดชอบ IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ไฟฟ้าและสื่อสาร   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.เป็นพหูสูตด้าน IT จริงๆ ค่ะ ถามอะไรตอบได้ ถ้าไม่สะดวกตอบในเวลานั้น อ.ก็จะแนะนำ
แนวทางในการค้นหาในเรื่องนั้นๆ ต่อไปได้ค่ะ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกดีค่ะ มีการยิงมุขตลก ทำให้ผ่อนคลายเป็นระยะๆ มีการเปรียบเปรยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
เห็นภาพชัดเจนขึ้น
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ค่ะ เพราะได้เนื้อหาครอบคลุม และได้ทราบถึงหลักการทำงานของระบบ ซึ่งทำให้เข้าใจได้
ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากส่วนใดของระบบ ทั้งนี้คงต้องอาศัยการปรึกษาอาจารย์บน
webboard ช่วยด้วยอีกทางค่ะ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์แนะนำและอธิบายเหตุผลให้ฟังค่ะ แต่โดยมามักเกิดจากการพิมพ์ผิดเองค่ะ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอใช้ได้นะค่ะ บางวันก็คล่องตัว บางวันก็ติดออกเดินทางเช้าหน่อยจะสะดวกมากค่ะ