ชื่อ คุณอริญชย์ วนรรฆมณี
บจก. เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย)
ตำแหน่ง ICT Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายก๊าซ LPG   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เก่งครับ เทพจริงๆ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศโอเค แต่รู้สึกไม่มีหน้าให้มองข้างนอก เหงาครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เฉพาะด้าน System Administration แต่การทำ Mail Server อาจจะต้องอบรมเพิ่ม
ส่วนโปรแกรมอื่นๆ อาจต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานได้ต่อไป
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถติดมากโดยเฉพาะแยกลำสาลี และบางกะปิ