ชื่อ คุณศาณิต ศรีนิล
บมจ.ผาแดง อินดัสทรี
ตำแหน่ง IT Officer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
เหมืองแร่   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้และความเข้าใจดีมากๆ ครับ สามารถถ่ายทอดทำให้เราเข้าใจได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดแบบง่าย ชอบย้ำจุดสำคัญๆ ให้นร.ค่อยนึกและทำความเข้าใจไปด้วย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ไปทำระบบ Test ในองค์กรก่อน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.จะคอยช่วยแนะนำเวลาเราตามไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ แทบจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่ง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ใกล้บ้าน ไปมาสะดวก โดยระบบการเดินทาง