ชื่อ คุณสมโภช ทองน้ำเที่ยง
บจก.พูนผล
ตำแหน่ง Network Dev.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ค้าขายพืชผลทางการเกษตร   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.เป็นกันเอง แนะนำวิธีการและทริปในการใช้คำสั่งต่างๆ ในแบบที่ไม่เคยใช้มาก่อน
ใช้คำสั่งแบบขั้นเทพ เช่น mkdir /var/www/html/test     #cd $_
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นกันเองดี อาหารอร่อย แอร์เย็นสบาย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะได้ แต่ต้องกับไปศึกษาเพิ่มเติมอีก เพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้ความช่วยเหลือในระดับหนึ่ง บอกเป็นไกด์ให้เราสามารถไปศึกษาหาข้อมูลได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การคมนาคมสะดวกรวดเร็วปู๊ดป๊าด 20 นาทีถึง