ชื่อ คุณเอกฤกษ์ ถิรกิจพงศ์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
นักศึกษา ใช้งบประมาณส่วนตัว   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด รู้ลึก รู้จริง รู้เยอะไปหมด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีเป็นกันเอง ไม่มีอารมณ์เสีย สอนสนุก มีอารมณ์ขัน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ถ้ากลับไปทบทวนและศึกษาต่อ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากทุกอย่างไหลลื่น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ลำบาก