ชื่อ คุณปรัชญา รุจนิสรกุล
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มาก
อ.พงศ์ภูมิ มาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร อ.จะมีความรู้มาสอนเยอะมากๆ แต่อ.ไม่ค่อยได้ดูว่าใครทำได้ไม่ได้
อ.พงศ์ภูมิ อ.จะเอาใจใส่ทุกคน ดีมากๆ แต่บางครั้งเหมือนรีบสอน ทำให้เหมือนเนื้อหารวบรัด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ไม่แน่ใจ เพราะยังไม่ได้ทำงานอะไร   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.พงศ์ภูมิ ช่วยแก้ไขปัญหาดี เอาใจใส่
อ.ธีรภัทร ไม่ค่อยช่วยแก้ปัญหาเท่าไหร่ (เหมือนผมถูก อ.ทอดทิ้งT_T)
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกล ลำบากมาก