ชื่อ คุณปองทอง สาคำ
บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ตำแหน่ง วิศวกรรมระบบ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ประกันภัย   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร แม่น และอาจารย์ยกตัวอย่างมาประกอบได้ดี
อ.พงศ์ภูมิ เก่ง แนะนำเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดมาบอก เพื่อจะได้ระวังไว้ล่วงหน้า
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร อ.เป็นกันเองในการสอน มีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาที่ดี ง่ายมาบอกเสมอๆ
อ.พงศ์ภูมิ อ.อารมณ์ดี เป็นกันเอง และถ้าไม่เข้าใจ อ.ก็จะพยายามอธิบาย step การคิดให้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้หลักการทำงานของ Linux
เพื่อนำมาฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์ดียิ่งขึ้นไป
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ค่อนข้างใจดี ถ้าใตรไม่ทันตรงไหน อ.ก็จะเข้ามาสอนให้ตัวต่อตัว   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างใกล้จากที่ทำงาน