ชื่อ คุณบัณฑิต โรจนกีรติกานต์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร ดีเยี่ยม (บางครั้งดูเหมือนเร่งไปหน่อย แต่ Trip&Technic ดีมากมีเสริมตลอด
อ.พงศ์ภูมิ ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีเยี่ยม เป็นกันเองปรึกษาได้
อ.พงศ์ภูมิ ดีเยี่ยมเป็นกันเองปรึกษาได้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปใช้ได้จริง แต่อาจจะต้องต่อยอดเพิ่มเติมบ้าง App ที่นิยมใช้ในชณะนี้
mySQL, PHPmyadmin, SNOR, ตัวเก็บ Log ต่างๆ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการติดตามดูอย่างต่อเนื่อง ปรึกษาได้ตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกลไปหน่อย (หรือบ้านผมอยู่ไกลเองไม่แน่ใจ 55)   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อย/ เพื่อนๆน่ารัก/ อ.น่ารัก/ คุณนก+แม่บ้าน น่ารัก ขอบคุณ ITdest. มากๆ ครับ