ชื่อ คุณณรงค์ บุตรดี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร อธิบายเนื้อหาสาระได้ตรงประเด็น ครอบคลุมตามหลักสูตร
อ.พงศ์ภูมิ อ.ใช้คำพูดที่ฟังง่าย อธิบายทฤษฎี หลักการแล้วจึงนำเข้าสู่บทเรียน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร นอกจากจะให้ความรู้ด้านวิชาการ ยังให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย
อ.พงศ์ภูมิ อ.จะเดินมาดูอยู่ตลอดเวลา คอยเตือนว่าผิดตรงไหน ต้องทำอย่างไร แก้ไขอย่างไร
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปรับใช้กับงาน Unix Server ได้แน่นอนครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร หากมีปัญหา อ.ขะเข้ามาดูแล บอกถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ มาครั้งแรกอาจจะงงเล็กน้อย (ถ้ามีป้ายบอกหน้าปากซอยก็ดีครับ)