ชื่อ คุณวรภพ โพธิ์ขัด
IT Square
Network Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร เป็นบุคคลที่เก่งมากๆ แม่นคำสั่ง
อ.พงศ์ภูมิ อ.เป็นบุคคลที่เก่งมากๆ เหมือนกัน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร เป็นบุคคลที่มีความตลกในตัวตลอดทำให้เรียนแล้วไม่เครียด
อ.พงศ์ภูมิ คอยเช็คนักเรียนทุกๆ คน และต้องทำให้ได้ไม่งั้นไม่เลิก และจี้ตลอด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ก่อนมาอบรมถือว่าไม่มีความรู้ด้าน Linux เลย แต่ปัจจุบันผมสามารถทำได้แล้ว
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียว
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหากับบุคคลที่มาเรียนทุกๆ คน โดยไม่ให้ปล่อยผ่านปัญหานั้นไป   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การมาอบรมถือว่าเป็นการเดินทางที่ไกลมาก แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา