ชื่อ คุณนพดล จันทร์เอี่ยม
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร เนื้อหาเยอะ สอนเก่ง บรรยากาศในการเรียนทำให้สนุกตอบโจทย์ได้
อ.พงศ์ภูมิ อ.สอนดีมาก ความรู้ดี ตอบโจทย์ได้ พอมีปัญหามาช่วยแก้ไขตลอด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร อ.แนะนำในการแก้ไขปัญหาตลอดดีมากครับ
อ.พงศ์ภูมิ ผมขอบคุณอาจารย์มากช่วยแก้ไขปัญหาให้ผมตลอด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าจะปฏิบัติได้ตามที่อาจารย์สอน ประมาณ 90% ที่เข้าอบรม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. ช่วยแก้ไขปัญหาไม่เคยทิ้งตามดูตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ประมาณครึ่งชั่วโมง ไม่ไกลมาก