ชื่อ คุณวริศรางกร สัตตัญญู
Bay Computing Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ซอฟท์แวร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เยอะดีครับ แต่ผมมีเวลาศึกษาน้อย คอร์สนึงซัก 10 วัน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ปกติดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้มากกว่าที่คิด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้ดีครับ แต่ผมไม่ค่อยมีพื้นฐาน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมากครับ แจ้งวัฒนะรถติดมาก