ชื่อ คุณเดชอนันต์ ทิพย์หมัด
บจก.อาซาฮี-ไทย อัลลอย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ตั้งแต่เข้ามาวันแรกก็รู้ได้เลยว่าอาจารย์มีความรู้มากจริงๆ และรู้ลึกมากๆ และสามารถถ่ายทอด
ให้นักเรียนเข้าใจได้ดีจนทำเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่อง่ายได้ คิดไม่ผิดที่มาเรียนกับอาจารย์ครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองมากๆ เมื่อติดปัญหาอะไรอาจารย์จะเข้ามาแนะนำทันที ไม่เครียดครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทางหน่วยงานที่ผมทำงานอยู่ก่อนหน้านี้มีการจ้งบ.อื่นๆ เข้ามาติดตั้งระบบ และผมไม่กล้า
เข้าไปแตะมันเลย ซึ่งหลังจากที่ได้เรียนแล้วรู้สึกเสียดายเงินที่เสียไป เนื่องจากมันไม่ยากอย่างที่คิด ซึ่งสิ่งที่ได้รับมาสามารถไปปฏิบัติได้ทันที
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทันที และขณะแก้ไขปัญหาจะสอนวิธีคิด วิธีแก้ไขปัญหาให้ด้วย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ผมขับรถมาเอง เดินทางสะดวก รถไม่ติด ห่างจากมอเตอร์เวย์นิดเดียว