ชื่อ คุณพูนวิทย์ ภูวราง
Infonet Thailand Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Network Engineer/Helpdesk
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ อันนี้ไม่ข้องใจ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากเหมือนกัน ถามเป็นตอบได้ แล้วไม่บ่ายเบี่ยงครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ถ้าได้ใช้บ่อยๆ สามารถปฏิบัติได้แน่นอน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับเหมือนข้อ 3 เคยแก้ปัญหาให้ทุกครั้ง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกเพราะอยู่ไม่ไกลครับ แต่รถติดเป็นเรื่องปกติ
มาด้วยใจจริงๆ