ชื่อ คุณจิรวัฒน์ หาญศิริวัฒนกิจ
บจก.จัสมินอินเตอร์เน็ต
Server Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร ความรู้ของอาจารย์แน่นมาก ช่วยเหลือผมได้มากเลยครับ
อ.พงศ์ภูมิ อาจารย์อาจจะเพิ่งหัดสอนใหม่ครับ ถ้าปรับเรื่องการเตรียมตัวเรื่องเนื้อหาที่
จะสอนให้มากขึ้นหน่อยครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร การสอนมีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ให้เสมอ ชอบมากครับ
อ.พงศ์ภูมิ การสอนตามหนังสือไปหน่อย อยากให้ปรับอีกนิดครับ แทรกเนื้อหาพิเศษเข้าไปบ้าง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้มาก เนื่องจากทำงานด้านนี้อยู่แล้ว เป็นประโยชน์มากเลยครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดูแลเอาใจใส่เสมอ คอยคิดตามแก้ไขปัญหาให้ตลอด ส่วนปัญหาที่แก้ไม่ได้ ถ้าติดตามปัญหาและ
นำไปใช้ในโอกาสหน้าจะดีมากเลยครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง อาจจะนานไปหน่อยแต่พอรับได้ครับ