ชื่อ คุณสัญญา สมจิต
บจก.โตชิบา ไทยแลนด์
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร เป็นอ.ที่มีความรู้ขั้นเทพในเรื่อง Linux ครับ
อ.พงศ์ภูมิ เป็นอ. ที่มีความารู้ระดับรองเทพ เลยทีเดียว
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร บรรยากาศการเรียนที่มีผู้สอนทำให้ผู้เรียน Active ตลอดการสอน
อ.พงศ์ภูมิ บรรยากาศสบาย ไปเรื่อยๆ และจะเร่งรีบสอนตอนช่วงท้ายๆ ที่จะกลับบ้าน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตรงตามจุดประสงค์มาก เพราะในเวลานำไปใช้งานอาจจะต้อง
นำไปใช้จริงเพียง 30% ของเรื่องทั้งหมดที่เรียนมา ส่วนอีก 70% ถือว่าได้ความรู้เพิ่มเติมจากเดิม
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มากขึ้น ในขณะที่เจอปัญหาต่างๆ ตอนการเรียนการสอน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี