ชื่อ คุณเอกพงศ์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย
Processing Center Co.,Ltd. อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
Banking   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร ขั้นเทพครับ วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้แม่นยำ
อ.พงศ์ภูมิ เก่งครับ แต่บางครั้งต้องย้อนไปดูคู่มือ ใช้เวลาเช็ดคำสั่งต่างๆ ทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงไปนิดหน่อย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร เป็นกันเอง มีลูกล่อลูกชน เทคนิคการสอนดีครับ
อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเอง แต่ละมีลำดับการสอนไม่ต่อเนื่อง ทำให้บางช่วงสะดุด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลักสูตรนี้ให้ idea และแนะนำ tools หลายตัวที่สามารถนำไปสนับสนุน วิเคราะห์ระบบงานเดิมได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ follow up ตลอดไม่ทิ้งครับ แต่ยังมีบางครั้งเมื่อติดปัญหาแล้ว อ.มาแก้ไขให้ หรือคำสั่งบางตัวที่ใส่เพื่อแก้ไขปัญหา แต่ไม่บอกที่มาที่ไป   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีรถตู้ รถเมล์หลายสาย ถือว่าสะดวกครับ เดินทางจากฝั่งธนฯ ไปได้สบายๆ