ชื่อ คุณอภิสิทธิ์ ศริสิทธิ์
ECS Thailand Co.,Ltd. อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร อ. ตัวจริงชัดเจนครับ วิธีแก้ไขปัญหาเป็นลำดับถูกต้อง
อ.พงศ์ภูมิ ความรู้แน่นมากครับ เครื่องลำดับความที่มาที่ไปเอาแต่ละเรื่องเล็กน้อย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร ค่อนข้างเข้ม และกระตุ้นนักเรียนให้ซ้อมมืออยู่เสมอๆ
อ.พงศ์ภูมิ สอนสนุกและไปทีละ step เรียนเข้าใจง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
แน่นอนครับ คุ้มมาก ที่มาเรียนที่นี่ หลังจากเรียนแล้วกล้าพูดได้ว่าผมใช้งาน Linux ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาจากการ config ผิดพลาดได้ตลอดครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกล จากที่พักผมมากครับ การเดินทางค่อนข้างลำบาก