ชื่อ คุณปฐมพร วิมลากิจ
Progress Information Co.,Ltd. อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ สงสัยไรถามได้ คำตอบเป็นคำตอบที่ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีครับ เฮฮาดี แต่บางครั้งเร็วไปหน่อย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถใช้ได้จริง เพราะหลักสูตรครอบคลุม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก มีปัญหาอะไร ได้รับคำปรึกษาตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่สะดวกมากนัก เพราะบ้านผมไกล