ชื่อ คุณวีรไชย มีอาสา
ตำแหน่ง MIS Technical Engineer
Altel-Lucent (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Telecom   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ และประสบการณ์ดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีเยี่ยมคับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ประโยชน์ เอาไปทำความเข้าใจโครงสร้างของ Linux ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์อีกทั้งยังสามารถนำ
Application ที่ run บน Linux มาร่วมใช้งานกับอุปกรณ์ใน network ได้อีกด้วยครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีเยี่ยมครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถึงแม้จะเดินทางไกล แต่ค่อนข้าง OK คับ รถไม่ติดเท่าไหร่