ชื่อคุณทศพล พันนา
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาลของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้จริง ถ่ายทอดได้ดีมาก สามารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน และตอบคำถามของนักเรียนได้อย่างละเอียด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนดี อาจารย์เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด มีความเป็นกันเอง และแทรกเรื่องต่างๆ เพื่อไม่ใก้เกิดการเครียดในการเรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ใช้ประโยชน์โดยตรง เนื่องจากมีหน้าที่ดูแลระบบ Server ที่เป็น Linux ถึงแม้จะต่าง distro ก็ตาม แต่สามารถประยุกต์ใช้งานและแก้ไขปัญหาได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาช่วยเป็นกันเองอย่างดีขณะเรียน หากเกิดปัญหา อ.จะหยุด
และมาช่วยแก้ไขปัญหาให้เคลียร์ก่อน เพื่อนักเรียนทำได้อย่างต่อเนื่อง

  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เนื่องจากใกล้ที่พักมาก สามารถเดินจากที่พักมาที่อบรมได้