ชื่อคุณปรีชายุทธ จันทรปรีชายุทธ
บจก.มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ - มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตเครื่องปรับอากาศ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเข้าใจง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง บรรยากาศดี ถ้านักเรียนไม่ทันก็จะรอ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปใช้งาน เรื่อง web, mail   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร
ดีมาก ถ้าไม่ทันอาจารย์จะมาอธิบายและช่วยเหลือ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มาง่ายเนื่องจากว่าอยู่ใกล้และรถไม่ติด