ชื่อคุณจักรินทร์ วงจำปา
St. Andrews International School
รับผิดชอบ IT Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร : สุดยอดครับ เทพเลยทีเดียว
อ.พงศ์ภูมิ : สุดยอดเหมือนกัน ตลกดีครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร : ดูแลเอาใจใส่แก้ปัญหาและตอบคำถามได้ตลอด
อ.พงศ์ภูมิ : ติดปัญหา อาจารย์แก้ไขได้ตลอด ช่วยเหลือผู้อบรมได้ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ 100% เพราะจะนำไปประยุกต์ใช้ที่ทำงาน เพราะจะได้ช่วยที่ทำงานลดต้นทุนในการซื้อลิขสิทธิ์
และผมเป็นคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบด้าน Linux เพียงคนเดียว
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ทั้งสองท่านมีความเป็นมืออาชีพมาก และเพื่อนๆ ที่มาอบรมด้วยกัน
มีปัญหาช่วยกันแก้ไขตลอด ไม่ปล่อยทิ้งไว้ในคาใจ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอได้ครับ นั่งรถต่อเดียว ใช้เวลาชั่วโมงกว่า รถติดนิดหน่อยโดยเฉพาะวันเสาร์