ชื่อ จ.อ.สมยศ อินทร์ศรีสุข
ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ
รับผิดชอบ จนท.ห้องสมุด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด ในความคิดนะ เพราะบอกที่มาที่ไปได้ถึงรากเลย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศกดดันนิดๆ แต่ก็ดีครับ กระตุ้นตัวเองดี การเอาใจใส่ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องไปเพิ่มเติมอีกนิด เพราะผมไม่ค่อยได้ทวนเอง ถ้าทวนตามอาจารย์ทุกวัน ทำได้แน่นอน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี ชอบ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมาก ถ้าเจอวันฝนตกละแย่