ชื่อ คุณปิติ หอมสง่า
บจก.มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย)
รับผิดชอบ IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงงานอุตสาหกรรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เก่งมาก ความรู้อาจารย์เยอะมาก จนรับจากอาจารย์ไม่ไหว   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การถ่ายทอดดีมาก เรียนแล้วเข้าใจดี แต่เราตามไม่ทันเองเพราะงงกับตัวเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ในระดับหนึ่ง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก เพื่อนในห้องก็ให้ความช่วยเหลือดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก เพราะมีรถมาเอง