ชื่อ คุณจิรวัฒน์ พรเจริญ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้มากในเรื่องที่สอนมากๆ คั๊บ สามารถตอบได้ทุกๆ คำถาม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ดูแลนักเรียนทุกๆ คนเป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ความรู้จากการเรียนการสอนเพิ่มชึ้นอย่างมากเลยครับ ตรงตามความต้องการทุกอย่าง
เพราะว่าที่มาสมัครลงเรียนคอร์สนี้เพื่อที่จะต้องการมีความรู้ในด้านระบบ OS Linux
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์พยายามหา solution ที่จะนำมาใช้แก้ปัญหา ใน class เรียนถึงแม้จะยากแค่ไหนก็ตาม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกคั๊บ