ชื่อ คุณจักรพันธ์ กำภูศิริ
Wisdom Autoparts Co.,Ltd.
รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก เข้าใจถึงรายละเอียดของ Linux ในระดับที่สมควรเป็น "อาจารย์" จริงๆ ครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
รู้สึกเป็นกันเองดี ทั้งอาจารย์และเพื่อนๆ ร่วมชั้น บางครั้งก็มีเครียดบ้าง (เพราะตามไม่ทัน)
แต่จากคนที่ไม่เคยรู้เรื่อง Linux เลยอย่างผม หลังจากที่อบรมแล้วก็ได้รู้อะไรต่างๆ มากขึ้นครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องสะสมประสบการณ์ เพิ่มเติมสักระยะก่อนนำไปปฏิบัติจริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก อาจารย์เอาใจใส่ดี เพื่อนๆ ก็คอยช่วยเหลือกัน แต่บางครั้งก็ตามไม่ทันครับ
เพราะเนื้อหาเยอะมาก สมองไม่ค่อยแล่นจำคำสั่งได้ไม่คล่อง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก รถไม่ติดมาก ไม่ไกลจากที่ทำงานมากนัก