ชื่อ คุณปิยะพงษ์ รุ่งรัตน์
บริษัท เกมเมคเกอร์ จำกัด
รับผิดชอบ Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
พัฒนาเกมส์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมากครับ สอนแล้วเข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะเลย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีครับ แต่เวลาเรียนเก้าอี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ความรู้ที่ได้ดีมากครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จำเป็นต้องปฏิบัติสิ่งที่เรียนมาอยู่แล้ว เพราะบริษัทต้องการให้พนักงานมีความรู้ด้านนี้ครับ
เพราะอย่างนั้นต้องปฏิบัติงานตามความรู้ที่เรียนมาให้ได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เนื่องจากบุคลากร 1 คน ต่อ 10 คน ผู้เรียนกำลังดีในการดูแลของอาจารย์ครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
กลางๆ รถติดนิดหน่อย