ชื่อ ร.อ. วัชรินทร์ พลังการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพเรือ
ตำแหน่ง นายทหารเครือข่าย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
บอกได้คำเดียวว่า "เยี่ยม" อ.ธีรภัทร รู้มากจริงๆ ทั้งเนื้อหา เทคนิคการสอน ฯลฯ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนเป็นกันเองดีครับ สบายๆ แต่เคลียร์และแน่นปึ๊ก เรียนอย่างเดียว
เรื่องการกิน ความสะดวกอื่นๆ พี่นกและแม่บ้านจัดให้หมดครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
แน่นอนมากครับ สำหรับผมคงต้องนำคู่มือ อ.ติดตัวตลอดเพราะมันทำได้จริง เป็นพื้นฐานอย่างดี
คอนเซปบางอย่างที่เราคิดและติดอยู่ได้มาเรียนที่นี่เคลียจริงๆ ครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เป็นไปได้ด้วยดีครับ อ.มองปราดเดียวบอกให้แก้ไข ใช้ได้เลย นี่และคือประสบการณ์ของอ.ที่ให้เรา
อ.จะนำไปทีละ step ตรวจสอบที่ละอย่าง ค่อยๆไปอย่างใจเย็นแต่แน่นอนและตรงประเด็น สุดท้ายก็ อ๋อ...
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมไกลมากครับ แต่ไม่ลำบาก จากบางบอน 5 มา ก.ม. 8 ออกเช้ารถไม่ค่อยติดช่วยได้เยอะครับ