ชื่อ คุณธัญลักษณ์ จันทรเนตร
บจก.แอดวานซ์ แวร์ลู โซลูชั่น
ตำแหน่ง Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ ความชำนาญดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนสร้างได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง เอาใจใส่ผู้อบรมแต่การถ่ายทอดความรู้รวดเร็วบางครั้งตามไม่ทัน
ซึ่งผู้อบรมคงมีพื้นฐานไม่พอ ควรอธิบายบางคำสั่งที่ยาว ว่ามันหมายถึงอะไรบ้าง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ได้ แต่คงต้องเปิดตำราควบคู่ไปด้วย เพราะมีหลายอย่างที่น่าสนใจนำไปใช้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้อบรมรวดเร็วดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก หาง่ายไม่ยุ่งยาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อย แต่อยากให้มีน้ำดื่มบริการไว้ให้ทานระหว่างนอกเวลาช่วงเบรคและอาหารกลางวัน