ชื่อ คุณสมพล วิลัยแลง
บจก.แอดวานซ์ แวร์ลู โซลูชั่น
ตำแหน่ง Operation Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความชำนาญและความสามารถมาก เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้เข้าอบรมสอบถามเมื่อติดปัญหา   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนการสอนดีมาก เพราะอาจารย์ในความเป็นกันเองแก่ผู้เรียนดีมากและเอาใจใส่นักเรียนทุกคน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ เพราะมีความรู้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เพราะแต่ก่อนเคยใช้ Linux มาก่อน และรู้ถึงแนวทางในการทำงานบน Linux
ว่าควรเริ่มจากที่ใด และทำอย่างไร

  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก อาจารย์มีความสนใจผู้เรียนเป็นอย่างมาก และที่ประทับใจมากที่สุดคืออาจารย์สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก หาง่ายและบริเวณใกล้ๆ มีร้านอาหารที่สะดวกในการเดินทางไปรับทานหลังจากเลิก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารและขนมอร่อยมาก แต่ถ้าหากขั้นบนที่อบรมน่าจะมีตู้น้ำเย็นบ้าง เพราะว่าเวลาเดินเข้าห้องน้ำหรือเวลากระหายน้ำจะได้มีน้ำกินครับ