ชื่อ คุณวัสสะ บุราณรัตน์
บจก.แอดวานซ์ แวร์ลู โซลูชั่น
ตำแหน่ง IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และประสบการณ์มาก สามารถสอนแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ทั้งในวิชาที่สอนและความรู้อื่นๆ อีกด้วย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นการเรียนที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง สบายๆ อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทุกท่าน
ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เกิดความสนุกสนานทุกวัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่อาจจะไม่ทั้งหมด เนื่องจากฐานความรู้ด้านลีนุกซ์ของผู้เรียนยังไม่มากพอ มีบางทีที่เรียนแล้วไม่ทันบ้าง
แต่โดยรวมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้แน่นอน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ขณะเรียนผู้เรียนติดปัญหา แต่อาจารย์ช่วยแก้ไขได้ในเวลาอันรวดเร็ว แก้ไขได้อย่างถูกจุด ถูกที่เสมอ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ที่ตั้งของสถานที่อบรมไม่ซับซ้อน เดินทางสะดวกครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาจารย์ตรงต่อเวลามาก อาหารอร่อย
หากไม่มีความรู้มาก่อน บางเรื่องตามไม่ค่อยทันครับ