ชื่อ คุณปรเมศ บุญสุข
TOT PCL.
ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Telecommunication   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความเข้าใจ Linux ดีมาก สามารถอธิบายและจดจำคำสั่งรวมทั้งผลลัพธ์ของคำสั่งแต่ละรูปแบบการใช้งานได้ดี
แต่ควรจะสอนเคล็ดลับการจดจำคำสั่งที่ช่วยให้นักเรียนจำจำได้ เช่น /etc ให้จำเป็นคำว่า configure เพื่อบอกว่าไฟล์ config ทั้งหลายอยู่ในนี้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ใช้ได้ แต่จัดเนื้อหามากเกินไป ลำพังแค่พิมพ์คำสั่งตาม ก็เกือบไม่ทันแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทำความเข้าใจภาพรวม
ของสิ่งที่กำลังทำอยู่ ระหว่างเขียนคำสั่งไปไม่ควรอธิบาย แต่อธิบายหลังจากเขียนเสร็จแป๊บนึง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถประยุกต์กับงานที่ทำได้ เพราะระบบที่ดูแลอยู่เป็น Ubuntu และ Open Source ซึ่งคำสั่งส่นใหญ่คล้ายกัน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ควรหยุดเวลาหลังจบการรันคำสั่งชุดหนึ่ง เพราะบางครั้งรวมทั้งผมเองมักสร้าง error เล็กๆ น้อยๆ ขึ้น
การเจอ error แล้วยกมือถามเลยไม่ใช่วิสัยของการเรียนที่ดี ต้องจนมุมจริงๆ ถึงเรียนอาจารย์ ระหว่างหา error ซึ่งอาจใช้เวลา 3-5 นาที อาจารย์ก็สอนเรื่องอื่นไปแล้ว
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี รถไม่ติด