ชื่อ คุณณรงค์ แซ่ลิ้ม
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ รู้รายละเอียดต่างๆ Linux ลึกดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง บรรยากาศสบายๆ ไม่เครียด การถ่ายทอดได้ดีไม่ช้า ไม่เร็วเกินไป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องนำไปทบทวนให้สม่ำเสมอเพราะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดที่ดี   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีตอบคำถาม ข้อสงสัยต่างๆ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ง่ายมีรถผ่าน