ชื่อ คุณณัฐพัชร บุตรเต
หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
รับผิดชอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เยี่ยม ! อาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ใน user โง่ๆ เข้าใจได้ง่ายดีค่ะ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ชอบการเรียนแบบนี้มากค่ะ โชคดีด้วยที่รุ่นนี้เป็น class เล็ก ทำให้รู้สึกเป็นกันเองเวลาเรียน
มีอะไรก็สอบถามอาจารย์ได้ทันที ไม่รู้สึกกดดันในการเรียนค่ะ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอนค่ะ ! แต่คงมีอีกหลายอย่างต้องศึกษาเพิ่มเติม เพราะเพิ่งได้มาศึกษา Linux อย่างจริงจัง ลองแล้วรู้สึกสนุกไปกับมัน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากค่ะ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็ค่อนข้างไกลจากที่อยู่ แต่ก็ไม่ได้ลำบากในการเดินทางค่ะ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อยมากค่ะ ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ