ชื่อ คุณอดุลย์ พวกไธสง
หน่วยงาน กรมสรรพากร
รับผิดชอบ admin@Webmaster
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมาก รู้จริง สอบถามแล้วสามารถตอบได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี สถานที่สะอาด ถ่ายทอดความรู้ได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ไม่มาก คือต้องศึกษาอีกเยอะมากๆ เพราะเพิ่งจะศึกษา Linux   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การแก้ไขปัญหา สามารถแก้ปัญหาผมได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี แต่สำหรับคนที่อยู่ไกลจะลำบากนิดหน่อย   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
สอนได้ดีอยู่แล้ว ทำให้ผมเข้าใจมากยิ่งขึ้น