ชื่อ คุณเมธัส บุญก่อเกื้อ
ตำแหน่ง Programmer
LSoft Pro Co.,Ltd.
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีเยี่ยม มีความรู้ความเข้าใจ Linux ดีมากๆ สามารถตอบปัญหาได้ทุกอย่าง และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวเร็ว   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนสนุกสนาน ดูแลเอาใจใส่ดี ตอบข้อสงสัยได้ทุกเรื่อง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ยังไม่ค่อยทำเต็มที่ ต้องรอสะสมประสบการณ์เองก่อน ได้รู้จัก Linux มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง ตอบข้อสงสัยได้ทุกอย่าง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมแล้ว สะดวกมาก เพราะอยู่ไม่ไกล รถติดนิดหน่อย